Apr 8, 2018

Monday April 9th


A- EMOM 12min                            
1- 15 GHD                                       
2- 3-3-2-2-1-1 Power snatch -adding weight each round

B- EMOM 12min                               
1- 20/15 cal row                              
2- 3-3-2-2-1-1 OHS- adding load each round

C-  EMOM 12min                               
1- 8 TTB                                                             
2- 3-3-2-2-1-1 squat snatch- adding load each round

No comments:

Post a Comment